•Tävlingen är ett ”maraton” då du
har max 4 timmar på dig att fotografera
de 5 teman du blir tilldelad vid tävlingens start.

• De skall fotograferas i den
ordning de står skrivna. Inte
1 bild/timme utan tema-ordningen måste vara korrekt. Det är OK att ta bort
bilder från minneskortet. Kom ihåg rätt temaordning.

• Du får använda: digital
systemkamera eller digital kompaktkamera, med minneskort.

• Vi stöder SD-kort (SDHC och SDXC),
Compact Flash (typ 1 och 2), Micro-SD
(SDHC och SDXC), XD-kort, M2-kort och MS Pro Duo. Har du annat minneskort ta
med dig kortläsare och USB-kabel.

• Du får bara tävla med en
kamera. Alla inlämnade bilder ska vara tagna med samma kamera. Byte av objektiv
är tillåtet.

• Minneskortet ska vara tomt
när du startar och får inte tas ut från kameran före inlämning till
tävlingsledningen.

• Bilder endast tagna och
sparade i JPG-format.

• Du får använda blixtar,
stativ och andra fotografiska tillbehör som du anser dig behöva.

• När du går i mål skall du
alltså endast ha fem
bilder på ditt minneskort, i
rätt följd.
(Råkar du fotografera i fel ordning eller glömmer ett tema får du börja om från
början.)

•Bilderna måste vara tagna mellan
11:00 – 15:00 6/6 2019. Se till att din kamera har rätt datum och tid inställt.

•Du får endast ta dig fram till
fots. (Inga fordon) Undantag för rörelsehindrades hjälpmedel.

•Anmälningsavgift
50:-.