Blog Image

Fotomaraton2019

Fotomaraton 2019

Tidaholms FK inbjuder till Fotomaraton på nationaldagen.
Anmälan ( och inlämning) i Tidaholms Konsthall 11-15

Tävlingsregler 1(2)

Regler Posted on Sat, April 13, 2019 09:44:53

•Tävlingen är ett ”maraton” då du
har max 4 timmar på dig att fotografera
de 5 teman du blir tilldelad vid tävlingens start.

• De skall fotograferas i den
ordning de står skrivna. Inte
1 bild/timme utan tema-ordningen måste vara korrekt. Det är OK att ta bort
bilder från minneskortet. Kom ihåg rätt temaordning.

• Du får använda: digital
systemkamera eller digital kompaktkamera, med minneskort.

• Vi stöder SD-kort (SDHC och SDXC),
Compact Flash (typ 1 och 2), Micro-SD
(SDHC och SDXC), XD-kort, M2-kort och MS Pro Duo. Har du annat minneskort ta
med dig kortläsare och USB-kabel.

• Du får bara tävla med en
kamera. Alla inlämnade bilder ska vara tagna med samma kamera. Byte av objektiv
är tillåtet.

• Minneskortet ska vara tomt
när du startar och får inte tas ut från kameran före inlämning till
tävlingsledningen.

• Bilder endast tagna och
sparade i JPG-format.

• Du får använda blixtar,
stativ och andra fotografiska tillbehör som du anser dig behöva.

• När du går i mål skall du
alltså endast ha fem
bilder på ditt minneskort, i
rätt följd.
(Råkar du fotografera i fel ordning eller glömmer ett tema får du börja om från
början.)

•Bilderna måste vara tagna mellan
11:00 – 15:00 6/6 2019. Se till att din kamera har rätt datum och tid inställt.

•Du får endast ta dig fram till
fots. (Inga fordon) Undantag för rörelsehindrades hjälpmedel.

•Anmälningsavgift
50:-.Tävlingsregler 2(2)

Regler Posted on Sat, April 13, 2019 09:43:30

• Du får inte använda
eventuella applikationer i kameran

som t.ex. ger möjlighet till att ändra
bilderna innan de tas.

Inställningar som svartvitt, skärpa och övrigt som ändras i

JPG-konverteringen
är Ok. Det
är eventuella applikationer

som ej är tillåtet.

• Redigering eller
efterbearbetning av bilder är inte tillåtet.

Photoshop, Lightroom eller andra
redigeringsprogram får

ej användas. Inte heller användning av applikationer i

kamera. All ändring/manipulering efter fotografering

leder till diskvalificering.

• Bilderna får inte öppnas i
dator eller annat media före

inlämning. Du får bara granska dina bilder i
kameran.

• Du som deltagare är ansvarig
för bilderna vid inlämning,

och att överföring från minneskort går korrekt
till.

• Deltagaren ansvarar för att
fotograferingen och de tagna

bilderna följer svensk lag. Medgivande på
avbildade

personer som går att identifiera krävs, då bilderna kan

komma att
publiceras. Det är fotografens ansvar att detta

efterföljs.

• Tävlingsansvarig har rätt att
utesluta deltagare som bryter

mot reglerna eller på annat sätt uppträder på ett

omoraliskt och oetiskt sätt.

• Tidaholms Fotoklubb förbehåller sig
rätten att använda

tävlingsbidragen vid utställningar eller motsvarande.